• Пекин - Москва от $2,3 за кг
  • Германия - Москва от €2,2 за кг
  • Италия - Москва от €2,4 за кг
  • Нью-Йорк - Москва от $2,2 за кг
  • Гонконг - Москва от $2,8 за кг
  • Лондон - Москва от $1,5 за кг